قوانین

قوانین سایت سل بای یو اس دی دات کام به شرح زیر به تائید کاربر استفاده کننده سایت می رسد :
 1. این متن قرارداد بین سایت اینترنتی سل بای یو اس دی دات کام و هر کاربری است به نحوی از خدمات مختلف سایت استفاده می کند. در این قرارداد حقوق سایت سل بای یو اس دی دات کام و شرایط استفاده از آن و حقوق کاربر قید شده است. کاربر سایت سل بای یو اس دی دات کام باید این قوانین را به طور کامل بخواند و بفهمد و بپذیرد. این حق برای سایت سل بای یو اس دی دات کام  محفوظ است که در هر زمان که بخواهد مفاد این قرارداد را تغییر دهد.
 2. استفاده از هرگونه امکانات سل بای یو اس دی دات کام - ثبت نام - خرید - فروش و هر گونه امکانات دیگر به این معنی است که شما مفاد این قرارداد را کاملا خوانده و فهمیده و قبول کرده اید. اگر با مفاد این قرارداد موافق نیستید حق استفاده از امکانات سل بای یو اس دی دات کام را ندارید.
 3. طرفین قرارداد سایت اینترنتی سل بای یو اس دی دات کام به عنوان دهنده ی خدمات و کاربر سایت به عنوان گیرنده ی خدمات می باشند.
 4. مفاد قرارداد

 5. تعاریف و واژگان
 6. سل بای یو اس دی  دات کام یک سایت اینترنتی می باشد که فعلا فقط تحت همین یک دامنه از طریق اینترنت قابل دسترس می باشد. این سایت برای کاربران ایرانی تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و از کلیه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت می کند.
 7. کاربر کسی است که بنابه اراده ی خود از سایت سل بای یو اس دی دات کام بازدید می کند و بدون هیچ گونه اجبار از خدمات این سایت استفاده می کند.
 8. ارز الکترونیکی مانند وب مانی یک ابزار مالی بدون بهره است که مورد خرید فروش قرار می گیرد و از آن می توان در سایت های پذیرنده به عنوان یک حواله ی پولی یا ژتون ارزش دار استفاده کرد.
 9. ارز الکترونیکی مورد قبول آنهایی است که در سایت سل بای یو اس دی دات کام لیست شده و مورد پذیرش سایت سل بای یو اس دی دات کام برای خرید و فروش می باشد.
 10. پرداخت وجه عبارت است از انتقال وجه - ریالی یا دلار - یا به صورت معادل ارز الکترونیکی از پرداخت کننده ی وجه به گیرنده ی وجه.
 11. روش پرداخت عبارت است از هر روشی که برای انتقال وجه در سل بای یو اس دی دات کام مجاز شمرده شده است. پرداخت می تواند توسط ارز الکترونیکی یا انتقال بانکی حضوری یا اینترنتی یا توسط کارتهای شتابی از درگاه بانکی سل بای یو اس دی دات کام و یا انتقال بین المللی بانکی از طریق سوییفت یا دیگر روش های پرداخت باشد.
 12.  
 13. سل بای یو اس دی  دات کام خدمات زیر را برای کابر فراهم می سازد :
 14. فروش ارز الکترونیکی به کاربر و دریافت مبلغ معینی وجه پول رایج از وی.
 15. خرید ارز الکترونیکی از کاربر و پرداخت مبلغ معینی وجه رایج به وی.
 16.  
 17. سل بای یو اس دی دات کام خدمات خود را برای هر ارز الکترونیکی که در سایت لیست شده است و ممکن است طبق شرایط مختلف و به دلخواه سل بای یو اس دی دات کام تغییر نماید به هر کاربر که بخواهد و منع قانونی نداشته باشد ارائه می کند.
 18. با استفاده از خدمات سل بای یو اس دی دات کام کاربر می پذیرد که:
 19. کاربر می پذیرد که منبع و مقصد کلیه ی ارزهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی ارائه شده توسط وی در تراکنش های سایت سل بای یو اس دی دات کام کاملا قانونی و مطابق با قوانین بین المللی و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشند.
 20. کاربر می پذیرد که مالک قانونی وجوه و حساب هایی است که وی در هر سفارش به هر نحو چه برای پرداخت و چه برای دریافت از آنها استفاده کرده است.
 21. اطلاعاتی که کاربر در خلال سفارش یا ثبت نام در سایت وارد کرده است کاملا محفوظ خواهد ماند و به هیچ شخص ثالثی ارائه نخواهد شد مگر با نامه ی قضایی و یا درخواست کتبی پلیس محترم فتای جمهوری اسلامی ایران.
 22. این حق برای سل بای یو اس دی دات کام محفوظ است که هر گونه اطلاعات لازم برای احراز هویت را قبل از تکمیل سفارش از کاربر بخواهد تا مطمئن شود که مفاد بند 4 به درستی رعایت شده است. در این حال تا احراز هویت کامل به عمل نیامده است عودت وجوه کاربر امکانپذیر نخواهد بود و چنانچه کاربر نتواند مدارک هویتی لازم خود را از قبیل شماره تلفن ثابت و اسکن کارت ملی یا شناسنامه ارائه نماید و یا مدارک وی دارای خدشه باشند، این حق برای سل بای یو اس دی دات کام محفوظ خواهد بود که سفارش کاربر را انجام ندهد و عودت وجه ارسالی وی را موکول به ارسال مدارک کامل نماید.
 23. کاربر برای تکمیل یک سفارش اقدام به احراز هویت کامل می نماید و پس از اینکه کاربر اقدام به ارسال مدارک و اطلاعات خود برای تکمیل فرآیند احراز هویت و انجام سفارش نماید ، با این کار وی آگاهانه و با اختیار خود می پذیرد که :
 24. فرآیند احراز هویت شامل گردآوری اطلاعاتی از کاربر من جمله شماره تماس ثابت - آی پی - آدرس - کارت شناسایی با تصویر - کد ملی و اطلاعات بانکی وی می باشد.
 25. این اقدامات حریم شخصی وی را نقض نخواهد کرد و به هیچ شخص ثالثی ارائه نخواهد شد.
 26. تصمیم راجع به موفق یا ناموفق بودن احراز هویت فقط و فقط در اختیار سل بای یو اس دی دات کام خواهد بود و سایت سل بای یو اس دی دات کام می تواند یک احراز هویت را به تشخیص خود قبول کند یا قبول نکند.
 27. تراکنش هایی که توسط سل بای یو اس دی دات کام در خلال انجام سفارشات انجام می شود غیر قابل بازگشت هستند و تابع قوانین سیستم هر ارز الکترونیکی مربوط به تراکنش انجام شده می باشند. کاربر می پذیرد که اطلاعات لازم در طی سفارش را با دقت وارد کرده است و کلیه ی مسئولیت مربوط به اشتباه وارد کردن اطلاعات در خلال سفارش با خود وی است و سل بای یو اس دی دات کام هیچ مسئولیتی راجع به سفارش انجام شده ای که اطلاعات اشتباه داشته و موجب زیان کاربر شده نمی پذیرد
 28. ارز های الکترونیکی و سایر سیستم های پرداخت خود مسئول صحت معاملات و مسئول وجوه کاربران نزد آن سیستم ها می باشند و سل بای یو اس دی دات کام هیچ مسئولیتی در قبال صحت کار این سیستم ها به عهده نمی گیرد. چنانچه کاربر هر گونه مشکلی با این سیستم ها داشته باشد باید با خود آن سیستم و تحت قوانین آن سیستم مشکل خود را حل کند و در این بین هیچ گونه مسئولیتی متوجه سل بای یو اس دی دات کام نخواهد بود. سل بای یو اس دی دات کام هیچ گونه مسئولیتی راجع به مشکلات نقل و انتقال بین کاربر و این سیستم ها نمی پذیرد و کاربر بایستی مشکل خود را با خود این سیستم ها حل نماید.
 29. سل بای یو اس دی دات کام یکسان بودن هویت گیرنده و فرستنده را بررسی نمی کند و ممکن است هویت گیرنده با فرستنده در یک تراکنش یکی باشد یا نباشد و سل بای یو اس دی دات کام هیچ گونه مسئولیتی راجع به آن نمی پذیرد. . سل بای یو اس دی دات کام هیچ گونه مسئولیتی راجع به رابطه ی بین فرستنده با گیرنده نمی پذیرد و هیچ گونه خدمات میانجیگری و حکمیت بین گیرنده و فرستنده در یک تراکنش نمی پذیرد.
 30. کاربر سایت سل بای یو اس دی دات کام می پذیرد که سل بای یو اس دی دات کام صرفا مسئول انتقال مقدار مشخص شده در تراکنش و سفارش با نرخ تبدیل معین است و هیچ گونه مسئولیت دیگری ندارد.
 31. خدمات  سل بای یو اس دی دات کام همانطور که هستند و در سفارش و تراکنش با نرخ مشخص نشان داده شده اند انجام می شوند. مسئولیت هیچ گونه خدمات لفظی - ضمنی - قانونی - تضمینی - نقل قولی دیگر به عهده ی سل بای یو اس دی دات کام به هیچ وجه من الوجوه نخواهد بود. سل بای یو اس دی دات کام جز انجام سفارش با نرخ معین شده در سفارش هیچ گونه مسئولیت دیگری در قبال کاربر به هیچ نحو و به هیچ صورت ندارد.
 32. نرخ تبدیل و قیمت تبدیل ارزهای الکترونیکی مختلف توسط سل بای یو اس دی دات کام تعیین می شوند و در روی سایت توسط کلیه ی کابران قابل مشاهده خواهند و در هنگام سفارش نیز مبلغ دریافتی کاربر بعد از تکمیل سفارش با کسر کارمزد ها و با اعمال نرخ تبدیل به طور کامل و شفاف و دقیق به وی نمایانده می شوند.
 33. هر گونه کارمزد - کمیسیون و هزینه ی دیگر که سیستم ارز الکترونیکی به کاربر تحمیل نماید فقط و فقط بر عهده ی کاربر خواهد بود و سل بای یو اس دی دات کام هیچ گونه مسئولیتی راجع به این گونه هزینه ها نمی پذیرد.
 34. سل بای یو اس دی  دات کام هیچ گونه مسئولیتی راجع به تاخیر یا تراکنش ناموفق ایجاد شده در انجام سفارش به علت نقص یا مشکل یا تعمیرات سیستم ارز الکترونیکی یا بانک پذیرنده نمی پذیرد.
 35. کاربر ایرانی سایت می پذیرد که کلیه ی فعالیت های وی و سایت سل بای یو اس دی دات کام تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران است و فعالیت های وی در هر صورت هر شکل نباید قوانین جمهوری اسلامی ایران را نقض کند.
 36. حقوق هر کاربر برای استفاده از سایت مخصوص به خود اوست و مسئولیت استفاده ی هر کاربر از نام کاربری و رمز عبور وی فقط و فقط به عهده ی کاربر خواهد بود. کاربر می پذیرد که مسئولیت کلیه ی تراکنش های انجام شده از حساب کاربری وی به عهده ی خود وی است و حق دادن اطلاعات کاربری خود به شخص ثالث برای استفاده از سایت سل بای یو اس دی دات کام را ندارد. کاربر می پذیرید که مطالب و کدها و تصاویر و بنرها و لوگو های سایت سل بای یو اس دی دات کام مشمول قانون کپی رایت است و کاربر حق استفاده از آنها را بدون اجازه ی کتبی سل بای یو اس دی دات کام نخواهد داشت.
 37. هر گونه پیامدهای مالیاتی ناشی از تراکنش های کاربر با سل بای یو اس دی دات کام به عهده ی خود کاربر خواهد بود و سل بای یو اس دی دات کام هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
 38. کاربر می پذیرد که جز در مورد انجام صحیح سفارش طبق قیمت مشخص و شفاف و کارمزد مشخص و شفاف طبق قرارداد فوق هیچ گونه داعیه و طلب و شکایت دیگر عملا و لسانا از سایت سل بای یو اس دی دات کام - مدیران - کارمندان - و کلیه ی مرتبطان با این سایت نداشته باشد.
 39. کاربر هنگام خرید بواسطه درگاه بانکی از سایت سل بای یو اس دی دات کام  فقط و فقط حق استفاده از کارت بانکی را دارد که به نام خویش بوده و از این بابت کاربر ملزم است قبل از انجام سفارش شماره کارت بانکی و شماره حساب شبای بانکی خود را به تایید سل بای یو اس دی دات کام برساند. 
 40. چنانچه کاربر اقدام به خرید با کارت شتابی نماید که مالک آن نیست و این موضوع مشخص گردد حساب کاربری وی به مدت 24 ساعت مسدود خواهد گردید و در صورت تکرار این کار مسدودی همیشگی خواهد بود و مبلغ ریالی سفارش به کارت پرداخت کننده عودت خواهد گردید و در صورت محرز شدن هرگونه سوءاستفاده یا کلاهبرداری، مشخصات هویتی کاربر خاطی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد، همچنین در صورت عودت وجه ریالی کارمزد انتقال وجه به اضافه یک درصد مبلغ سفارش از آن کسر و مابقی عودت می گردد، در هر حال کاربر باید ارقام کامل کارت را به پشتیبانی اعلام کند.
 41. چنانچه کاربر با کارتی اقدام به خرید نماید که مالک آن است ولی در سایت به تائید نرسانده است باید آن کارت را ثبت کند تا بعد از بررسی سفارش انجام شود، چنانچه این کار را انجام ندهد و یا درخواست عودت وجه ریالی نماید کارمزد انتقال وجه به اضافه یک درصد مبلغ سفارش از آن کسر و مابقی عودت می گردد، در هر حال کاربر باید ارقام کامل کارت را به پشتیبانی اعلام کند.
 42. انجام سفارش و پرداخت بواسطه کارت های بانکی هدیه مورد قبول سل بای یو اس دی دات کام نمی باشد و مبلغ ریالی نزد سایت بلوکه خواهد شد.
 43. کاربر موظف است چنانچه سل بای یو اس دی دات کام درخواست ارائه تصویر کارت بانکی را از وی بکند قسمت تاریخ انقضا و کد CVV2 را به نحوی که قابل خواندن نباشد بپوشاند و سل بای یو اس دی دات کام هیچ گونه مسئولیتی را در مورد افشا شدن تاریخ انقضا یا کد CVV2 کارت بانکی کاربر برعهده نمی گیرد.
 44. در صورت عدم اعلام نرخ در وب سایت سل بای یو اس دی دات کام از قبول سفارش جهت خدمات  معذور می باشیم.
 45. سل بای یو اس دی دات کام از ارائه خدمات به سایتهای مرتبط با شرط بندی وقمار، تبلیغات کلیکی وخرید وی پی ان معذور می باشد.
 46. سل بای یو اس دی دات کام خرید و فروش ارز دیجیتالی از اکانت های نامعتبر  خودداری می نماید.
 47. تراکنش های وب سایت سل بای یو اس دی دات کام تا این لحظه بدون مالیات می باشد و کارمزد اضافه می باشد.
 48. سل بای یو اس دی دات کام از ارائه خدمات به افراد زیر 18 سال تمام معذور می باشد.
 49. سل بای یو اس دی دات کام تا به حال و مطلقا هیچ گونه همکاری با موسسه یا وبسایت ثالث دیگری نداشته و خارج از چهارچوب قوانین قادر به ارائه خدمات نمی باشد.